Мерикоски, Вели

18.07.2023


Вели Каарло Мерикоски (фин. Veli Kaarlo Merikoski; 2 января 1905, Пюхтяа, Великое княжество Финляндское — 28 января 1982, Хельсинки, Финляндия) — финский политик, министр иностранных дел Финляндии (1962—1963); профессор Хельсинкского университета.

Биография

Родился 2 января 1905 года в Пюхтяа, в Великом княжестве Финляндском.

С 1937 по 1941 год работал в должности доцента Хельсинкского университета, а с 1941 по 1970 год — профессором.

С 13 апреля 1962 по 18 декабря 1963 года был министром иностранных дел Финляндии, представляя либеральную Народную партию.

Скончался 28 января 1982 года.

Библиография

 • Asevelvollisuuslainsäädäntö selityksineen. WSOY 1933
 • Hallinto-oikeudellinen tutkimus yhdistymisvapaudesta = La liberté d’association : étude de droit administratif. Otava 1935
 • Yhdistyslainsäädäntö selityksineen. WSOY 1935
 • Erivapauden käsite. Otava 1936
 • Valtionapujärjestelmä hallintovalvonnan kannalta = Staatsbeitragssystem vom Standpunkte der Verwaltungsaufsicht. Suomalainen lakimiesten yhdistys 1938
 • Sotavainajain omaisten ja sotainvaliidien taloudelliset edut. WSOY 1940
 • Asevelvollisuuslainsäädäntö 1941. WSOY 1941
 • Suomalainen sotilashallinto Itä-Karjalassa 1941—1944. Otava 1944
 • Suomen julkisoikeuden oppikirja, osa 1. WSOY 1946
 • Suomen julkisoikeuden oppikirja, osa 2. WSOY 1949
 • Hallinto-oikeudellisia sovellutustapauksia. Lainopillisen ylioppilastiedekunnan kustannustoimikunta, Helsinki 1950
 • Hallinto-oikeudellisia sovellutustapauksia : Uusi, lisätty sarja. 1956
 • Suomen julkisoikeus pääpiirteittäin, osa 1. WSOY 1956
 • Vapaa harkinta hallinnossa. Lainopillisen ylioppilastiedekunnan kustannustoimikunta, Helsinki 1958
 • Hallinto-oikeuden oikeussuojajärjestelmä, osa 1. Lainopillisen ylioppilastiedekunnan kustannustoimikunta, Helsinki 1959
 • Hallinto-oikeuden oikeussuojajärjestelmä, osa 2. Lainopillisen ylioppilastiedekunnan kustannustoimikunta, Helsinki 1961
 • Kansalaisen ABC-kirja : kansalaistiedon alkeisoppikirja. WSOY 1961
 • Suomen julkisoikeus pääpiirteittäin, osa 2. WSOY 1964
 • Veli Merikosken kertomaa ja hänestä kerrottua, kerännyt J. E. Kalha. 1965
 • Yliopistohallinnon ydinkysymyksiä. WSOY 1966
 • Hallinto-oikeuden oikeussuojajärjestelmä : 1-2 : Oikaisuja, muutoksia ja täydennyksiä v. 1967. Helsingin yliopisto 1967
 • Hallinnon politisoituminen. WSOY 1968
 • Muuttumaton, muuttuva valtiosääntömme : Suomen hallitusmuoto 1919-19/7-1969. WSOY 1969
 • Yliopistokratia : ylioppilashallintoko demokratiaa? Otava 1970
 • Julkisen sanan neuvosto. Valistus 1971
 • Ääni äänioikeuden puolesta. Suomen lakimiesliiton kustannus 1972
 • Hiipivä henkinen holhous : viestintämonopoliko Suomeen? Kustannuskilta 1973
 • Valtiosääntötuomioistuimen tarpeellisuus. Suomen lakimiesliiton kustannus 1973
 • Kansa ja kansanvalta : valtiosääntöuudistuksen lähtökohtia. Otava 1974
 • Valtiotietoa paloittain. Librum 1980