» » Русиньский, Владислав

Русиньский, Владислав

18.12.2020


Владислав Русиньский (польск. Władysław Rusiński; род. 24 марта 1911, ум. 17 августа 1986) — польский историк экономики.

Биография

Родился в деревне Нова-Весь в провинции Позен в Королевстве Пруссия (сейчас Жнинский повят, Куявско-Поморское воеводство Польши). В 1937 окончил юридическо-экономической факультет Университета имени Адама Мицкевича в Познани, а затем был ассистентом этого университета. В периоде Второй мировой войны принуждённый работник (цивильарбайтер) в Третьем рейхе (1939—1945). После войны преподаватель Университета им. Адама Мицкевича (1945—1962) и Познаньского экономического университета (1947—1981). Ректор Познаньского экономического университета (1962—1965). С 1968 главный редактор научного журнала «Rocznik Kaliski» («Калишский ежегодник»).

Научная деятельность

Доктор (1939), хабилитированный доктор (1949), экстраординарный профессор (1954), ординарный профессор (1958).

Основные труды

 • Uwarstwienie ludności wiejskiej w królewszczyznach Prus Królewskich w drugiej połowie XVII w. (1937)
 • Osady tzw. "Olędrów" w dawnym woj. poznańskim (1947)
 • Rys historyczny wsi na Pomorzu Zachodnim z Ziemią Lubuską (1947)
 • Rolnictwo Pomorza Zachodniego (1949), соавтор — Винценты Павловский
 • Tkactwo lniane na Śląsku do 1850 roku (1949)
 • Położenie robotników polskich w czasie wojny 1939-1945 na terenie Rzeszy i "obszarów wcielonych" (1949—1955)
 • Uwagi o rozwarstwieniu wsi w Polsce XVIII wieku (1953)
 • O rynku wewnętrznym w Polsce w drugiej połowie XVII wieku (1954)
 • Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego (1955—1959)
 • Drogi rozwojowe folwarku pańszczyźnianego (1956)
 • Zniszczenia gospodarcze w połowie XVII w. (1957)
 • Historia gospodarcza Polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych (1960, 1961, 1963)
 • "Pustki" — problem agrarny feudalnej Europy (1961)
 • Kalisz od połowy XVII do schyłku XVIII wieku (1961)
 • Wüstungen. Ein Agrarproblem des feudalen Europas (1962)
 • Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie (1963, 1969, 1973)
 • Die Organisationsstrukture des polnischen Genossenschaftswesens in den Jahren 1918—1939 (1966)
 • Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego 1918—1939. Makieta (1967)
 • Die Rolle der landlichen Bevolkerung des Posener Landes (Wielkopolska) in der Gestaltung des nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsmarkts in den Jahren 1870—1914 (1969)
 • The role of the peasantry of Poznań (Wielkopolska) in the formation of the non-agricultural labor market (1970)
 • Veränderungen in der Struktur und ökonomischen Lage der polnischen Bauernschaft an der Wende vom 18 zum 19 Jahrhundert (1973)
 • Über die Entwicklungsetappen der Fronwirtschaft in Mittel- und Osteuropa (1974)
 • Das Bauernlegen in Mitteleuropa im 16.—18. Jahrhundert (1976)
 • Rugi chłopskie w Europie środkowo-wschodniej w XVI—XVIII w. (1977)
 • Zarys historii gospodarczej Polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych (1979, 1986)
 • Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Tom 2, 1918—1939 (1980)
 • Kryzys agrarny w Europie środkowo-wschodniej w XVII w. (1981)
 • Über die Agrarkrise des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa (1982)
 • Deutsche Siedlungen auf polnischem Boden im 16.—19. Jahrhundert. Mythen und Wirklichkeit (1983)
 • Tło społeczno-gospodarcze spółdzielczości kredytowej Wielkopolski w latach 1871—1945 (1985)
 • Życie codzienne w Kaliszu w dobie Oświecenia (1988)
 • Gospodarka i społeczeństwo w Polsce w okresie późnofeudalnym (XVI—XVIII w.) (2008)